ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ສົມທົບກັບກົມຄື້ນຄວາມຖີ່, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານລົງກວດກາຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ເມືອງລ້ອງຊານ ແລະ ເມືອງອະນຸວົງ.

    ລະຫວ່າງວັນທີ 12-13 ກໍລະກົດ 2018, ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນໄດ້ສົມທົບກັບກົມຄື້ນຄວາມຖີ່, ກະຊວງ ປທສ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດກາການລັກລອບນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍູສື່ສານຢູ່ເທດສະບານເມືອງລ້ອງຊານ, ເຂດຂຸດຄົ້ນພູຄຳ ແລະ ເທດສະບານເມືອງອະນຸວົງ. ການລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ແມ່ນນຳພາໂດຍທ່ານ ຄຳແດງ ພົງມະຫອມ, ຫົວໜ້າພະແນກຄື້ນຄວາມຖີ່, ກະຊວງ ປທສ ເປັນຫົວໜ້າຊີ້ນຳ-ນຳພາການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດກາການຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່.
     ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດກາການລັກລອບນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ຄັ້ງນີ້ຍັງເຫັນວ່າຢູ່ເມືອງລ້ອງຊານ ແລະ ເມືອງອະນຸວົງ ກໍ່ຄືແຂວງໄຊສົມບູນແມ່ນ ຍັງພົບເຫັນບາງຄື້ນສັນຍານທີ່ກະຊວງ ປທສ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງພະແນກ ປທສ ແຂວງຈະຕ້ອງໄດ້ສຶບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາຄືນຕື່ມອິກ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນ ຖືກຕ້ອງຕາມການຂໍອະນຸຍາດຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກກະຊວງ ປທສ ແລະ ພະແນກ ປທສ ໄປແລ້ວນັ້ນ.
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: xaysomboun_ict@hotmail.com, ໂທ: 026-210015.