ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານ ປທສ ທີ່ເມືອງອະນຸວົງ

    ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຄຳສຸກ ຜົງສະໄໝ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈຳກັດ, ເມືອງອະນຸວົງ. ໂດຍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ມາລະ ຈັນທະນົນ ຜູ້ປະສານງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ກໍ່ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈາກບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງເຂົ້າຮ່ວມ.
     ໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານ ມານະ ຈັນທະລານົນ ຜູ້ປະສານງານຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍ ມາຍນິງໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ ດ້ານການນຳໃຊ້ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ ພາຍໃນບໍລິສັດ ຕໍ່ທ່ານ ຄຳສຸກ ຜົງສະໄໝ
     ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານ ຄຳສຸກ ຜົງສະໄໝ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາການນຳໃຊ້ວິທະຍຸສື່ສານ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ພາຍໃນແຂວງໄຊສົມບູນ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ລາຍງານ, ເກັບຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານວິທະຍຸສື່ສານ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ຖຶກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: xaysomboun_ict@hotmail.com, ໂທ: 026-210015.