ກອງປະຊຸມທາບທາມ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ

     ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 06 ທັນວາ 2017, ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມ ປະກອບຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ຂື້ນທີ່ຫ້ອງສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພະແນກ ປທສ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພູແກ້ວ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ຊຶ່ງມີພະນັກງານຕ່າງໜ້າມາຈາກບັນດາບໍລິສັດ-ລັດວິສາຫະກິດ, ພະນັກງານຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງອະນຸວົງເຂົ້າຮ່ວມ.

     ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ພູແກ້ວ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ຜ່ານຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ, ຫຼັງຈາກຜ່ານຮ່າງດຳລັດສຳເລັດແລ້ວ ບັນດາພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໄດ້ປະກອບຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວຢ່າງຝົດຟື້ນ ພ້ອມທັງບັນທຶກຄຳຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວ ເພືອໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກະຊວງ ປທສ.
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: xaysomboun_ict@hotmail.com, ໂທ: 026-210015.