ສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກະຊວງ ປທສ ສົມທົບກັບພະແນກ ປທສ ແຂວງລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 3 ສ້າງ ທີ່ເມືອງລ້ອງຊານ, ແຂວງໄຊສົມບູນ

      ສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສົມທົບກັບພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈັດກອງປະຊຸມການລົງເຄື່ອນໄຫວ ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ 3 ສ້າງຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຫ້ອງສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ມີສິດ ອຳນາດຈະເລີນ ຫົວໜ້າສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມີທ່ານ ປາສິດ ສີສົມບູນ ຮອງຫົວໜ້າສູນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທ່ານ ພູແກ້ວ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍ ຫ້ອງການ ແລະ ໜ່ວຍງານ ປທສ ເມືອງ 3 ເມືອງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດ-ລັດວິສາຫະກິດສາຂາແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.


         ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ມີສິດ ອຳນາດຈະເລີນ ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ພູແກ້ວ ອິນທະວົງ ໄດ້ຂື້ນລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ຂອງຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມກວດກາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ຂອງແຂວງກໍຄື: ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງຊາບ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາ ທີ່ຍືນຍົງຮ່ວມກັບພະແນກຕໍ່ໄປ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ກ່ຽວກັບລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ, ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ທົດລອງນຳໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາລວມວຽກ 3 ສ້າງຂອງແຂວງ ແລະ ແຜນການຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ເພື່ອນຳເອົາຂໍ້ມູນໄປວິເຄາະ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານ 3 ສ້າງ ຂອງຂະແໜງ ປທສ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂຽນໂຄງການ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການຂື້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ, ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ທັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍ ຂອງການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນໄລ.
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: xaysomboun_ict@hotmail.com, ໂທ: 026-210015.