ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີສະບັບປັບປຸງ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍໃຫ້ 6 ແຂວງພາກກາງ

   ໃນວັນທີ 01 ພະຈິກ 2017, ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄຊສົມບູນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການໄປສະນີ 6 ແຂວງພາກກາງ ທີ່ທ່າລາດ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງຈັດຂື້ນໂດຍກົມໄປສະນີ, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ໂດຍເປັນປະທານເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ພູມີ ດວງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມໄປສະນີ ແລະ ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກ 6 ແຂວງພາກກາງປະກອບດ້ວຍ: ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງໄຊສົມບູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈັດກອງປະຊຸມ.
   ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ກຳນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍແມ່ນເພື່ອຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ກຳແໜ້ນຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນເຕັມ.
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: xaysomboun_ict@hotmail.com, ໂທ: 026-210015.