ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ "ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້Microsoft Office (Word, Excel ແລະ PowerPoint) 2010


ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29 ກຸມພາ – 04 ມີນາ 2016 ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ປະຈຳແຂວງ ພະແນກ ປທສ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ "ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້Microsoft Office (Word, Excel ແລະ PowerPoint) 2010ຊຸດທີ 4 ຂື້ນເຊີ່ງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈຸດປະສົງແມ່ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ. ໂດຍມີນັກສໍາມະນາກອນ ມາຈາກ 16 ພາກສ່ວນຄື: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກພາຍໃນ ແຂວງ, ສານປະຊາຊົນ ແຂວງ, ອົງການກາແດງ ແຂວງ, ຫ້ອງການ ຊສ ເມືອງ, ກະສິກຳ ເມືອງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ, ໂຮງໝໍ ແຂວງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ, ຫ້ອງການການຄ້າ ເມືອງ, ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ ເມືອງ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ເມືອງ, ຫ້ອງການ ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ, ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາ ເມືອງ, ຫ້ອງການພາບໃນ ເມືອງ, ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 16 ທ່ານ ເປັນຍິງ 12 ທ່ານ. ຜ່ານການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ບັນດານັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບພື້ນຖານການການນຳໃຊ້ລະບົບ Microsoft Office 2010 (Word2010, Excel2010 ແລະ PowerPoint2010)ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  • ແນະນຳກ່ຽວກັບລະບົບເອກະສານ 2010, ວິທີການໃຊ້ແປ້ນພິມ(Keyboard) ແລະ ແຖບເຄື່ອງມື(Ribbon), ການປັບແຕ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ເອກະສານ, ການປັບປ່ຽນຮູບແບບໜ້າເຈ້ຍ, ການບັນທຶກເອກະສານແບບທົ່ວໄປ ແລະ ແບບມີຄວາມປອດໄພ, ການພິມເອກະສານ.
  • ວິທີເຂົ້າການເຂົ້າໃຊ້ງານ ແລະ ເຄື່ອງມື Excel2010 , ຮູ້ກ່ຽວກັບຫ້ອງ(Cells), ຮູບແບບການຈັດຖັນ, ແຖວ ແລະ ຫ້ອງ, ການປັບແຕ່ງຫ້ອງ(Cells) ແລະ ຂໍ້ຄວາມ, ສູດຄິດໄລ່ພື້ນຖານ, ການຈັດແບ່ງຂໍ້ມູນໃນ(Worksheet), ການບັນທຶກເອກະສານ ແລະ ການສັ່ງພິມ.
  • ການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານPower Point 2010, ພື້ນຖານ Slide, ພື້ນຖານ Text, ການໃສ່ Theme, ການໃສ່ຮູບພາບ (Image), ການໃສ່ Transitions, ການນຳ Slide ຂື້ນສະແດງ, ການບັນທຶກ ແລະ ການສັ່ງພິມ.
  • ສາທິດ ແລະ ນຳພາເຮັດຕົວຈີງພ້ອມທັງເຮັດບົດຝຶກຫັດຕ່າງໆ.
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.