ຄຳສັ່ງ

ລຳດັບ ເລກທີເອກະສານ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 14/ກມສພ ຄຳສັ່ງ ແແນະນຳກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາແລະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ການສື່ສານໃນ ສປປ ລາວ
2 069/ຄພ.ຊບ ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຊີວິດການເມືອງປັບປຸງປົວແປງພັກ ໃນທົ່ວແຂວງໄຊສົມບູນ
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: xaysomboun_ict@hotmail.com, ໂທ: 026-210015.